AKTUALNOŚCI

  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 26 marca 2017 r.
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Siemyśl
  • Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Świdwina oraz Rady Miasta Świdwin przed upływem kadencji
  • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Kołobrzeg w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 15 stycznia 2017 r.
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 19 października 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu w Kołobrzegu
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 14 lipca 2016 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Tychowa przed upływem kadencji
  • Rejestr wyborców

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur