AKTUALNOŚCI

 • Rejestr wyborców na dzień 30 czerwca 2017 roku.
 • Wyniki I etapu (szkolnego) Konkursu "Wybieram Wybory" na obszarze działania Delegatury KBW w Koszalinie
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 26 marca 2017 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Siemyśl
 • Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Świdwina oraz Rady Miasta Świdwin przed upływem kadencji
 • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Kołobrzeg w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 15 stycznia 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 14 lipca 2016 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Tychowa przed upływem kadencji

WYDARZENIA

 • Konsultacje dotyczące formatu kart do głosowania w wyborach samorządowych

   W dniu 24 czerwca 2017 roku na Wydziale Administracji Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Filia w Koszalinie zostały przeprowadzone wśród studentów Uczelni konsultacje dotyczące formatu kart do głosowania w wyborach samorządowych. 

 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie

  W dniu 21 czerwca 2017 roku w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie przeprowadzone zostały konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

 • Wyniki I etapu (szkolnego) Konkursu "Wybieram Wybory" na obszarze działania Delegatury KBW w Koszalinie

  Wykaz osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur