AKTUALNOŚCI

 • Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II - Piotra Boguszewskiego w sprawie czasowego przekazania obowiązków
 • Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie
 • Wykaz osób powołanych na urzędników wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 16 kwietnia 2018 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tucznie w okręgu wyborczym nr 1 przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2018 roku.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 31 marca 2018 roku z terenu objętego właściwością terytorialną Komisarzy Wyborczych w Koszalinie
 • Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa zachodniopomorskiego na kadencję 2018-2023
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie informacji o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Wygaśnięcia mandatów radnych i sposoby ich uzupełnienia w kadencji 2014 – 2018 z obszaru objętego właściwością Komisarza Wyborczego w Koszalinie
 • Ulotka Informacyjna na temat rejestru wyborców

WYDARZENIA

 • Znamy już zwycięzcę II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" na obszarze działania Delegatury KBW w Koszalinie.
 • Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym
 • Dnia 31 stycznia upłynął termin nadsyłania prac do II etapu konkursu "Wybieram Wybory"
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur