• Konsultacje dotyczące formatu kart do głosowania w wyborach samorządowych

   W dniu 24 czerwca 2017 roku na Wydziale Administracji Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Filia w Koszalinie zostały przeprowadzone wśród studentów Uczelni konsultacje dotyczące formatu kart do głosowania w wyborach samorządowych. 

 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie

  W dniu 21 czerwca 2017 roku w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie przeprowadzone zostały konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

 • Wyniki I etapu (szkolnego) Konkursu "Wybieram Wybory" na obszarze działania Delegatury KBW w Koszalinie

  Wykaz osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Delegatura KBW w Koszalinie

  W dniu 1 marca 2017 roku o godzinie 10:00 na terenie objętym właściwością Komisarza Wyborczego w Koszalinie odbył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

    

 • Konsultacje dotyczące formatu kart do głosowania w wyborach samorządowych

   W dniu 24 czerwca 2017 roku na Wydziale Administracji Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Filia w Koszalinie zostały przeprowadzone wśród studentów Uczelni konsultacje dotyczące formatu kart do głosowania w wyborach samorządowych. 

 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie

  W dniu 21 czerwca 2017 roku w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie przeprowadzone zostały konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

 • Wyniki I etapu (szkolnego) Konkursu "Wybieram Wybory" na obszarze działania Delegatury KBW w Koszalinie

  Wykaz osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Delegatura KBW w Koszalinie

  W dniu 1 marca 2017 roku o godzinie 10:00 na terenie objętym właściwością Komisarza Wyborczego w Koszalinie odbył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.