Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II - Piotra Boguszewskiego w sprawie czasowego przekazania obowiązków
    Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie
  • Wykaz osób powołanych na urzędników wyborczych
    Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa zachodniopomorskiego do Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023
  • Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach będących w zasięgu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie
    Ulotka Informacyjna na temat rejestru wyborców
  • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego