• Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa zachodniopomorskiego do Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023
    Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach będących w zasięgu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie
  • Informacja o dniu wolnym od pracy 22 grudnia 2017 r.
    Ulotka Informacyjna na temat rejestru wyborców
  • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego