• Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 14 lipca 2016 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Tychowa przed upływem kadencji
    Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie informacji o miejscu i sposobie udostępnienia sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin ...... przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014-2018.