• Ulotka Informacyjna na temat rejestru wyborców
    Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego