• Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach będących w zasięgu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie
    Informacja o dniu wolnym od pracy 22 grudnia 2017 r.
  • Ulotka Informacyjna na temat rejestru wyborców
    Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego