• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tucznie
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu w Sławnie
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Sławnie
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 6 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Tychowie.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Siemyśl
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 19 października 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu w Kołobrzegu
  Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 14 października 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Kołobrzeg
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 13 października 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kołobrzegu
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dygowo