Komisarze wyborczy
  • Marek MAZUR

    Komisarz Wyborczy w Koszalinie I

    Piotr BOGUSZEWSKI

    Komisarz Wyborczy w Koszalinie II

  • Marcin Jan MYSZKA

    Komisarz Wyborczy w Koszalinie III