• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Koszalinie w sprawie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie informacji o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017 r.