• Ulotka Informacyjna na temat rejestru wyborców
  Rejestr wyborców na dzień 31 grudnia 2018 roku
 • Rejestr wyborców na dzień 30 września 2018 roku.
  Rejestr wyborców na dzień 30 czerwca 2018 roku.
 • Rejestr wyborców na dzień 31 marca 2018 roku.
  Rejestr wyborców na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 • Rejestr wyborców na dzień 30 września 2017 roku.
  Rejestr wyborców na dzień 30 czerwca 2017 roku.
 • Rejestr wyborców na dzień 31 marca 2017 roku.
  Rejestr wyborców na dzień 31 grudnia 2016 roku.