• Wybory przedterminowe Wójta gminy Dygowo zarządzone na dzień 9 października 2016 r.