• Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Świdwina oraz Rady Miasta Świdwin przed upływem kadencji
    Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Wójta Gminy Siemyśl przed upływem kadencji
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świdwin oraz Rady Miasta Świdwin przed upływem kadencji
    Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Tychowa przed upływem kadencji