• Protokół Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 7 września 2015 r.
    Zestawienie referendalnych protokołów obwodowych we właściwości Komisarza Wyborczego w Koszalinie
  • Ogólnokrajowe referendum, zarządzone na dzień 6 września 2015 r.