• Wzory dokumentów dla Komitetów Wyborczych stosowane w Wyborach uzupełniających w toku kadencji 2014-2018.
    Wzory dokumentów dla Komitetów Wyborczych stosowane w Wyborach przedterminowych Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta w toku kadencji 2014-2018.