• Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie