• Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 10 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 31 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarzy Wyborczych w Koszalinie w sprawie terminu, miejscu i czasie przeprowadzenia szkoleń członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach zgodnie z właściwością terytorialną na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach zgodnie z właściwością terytorialną na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach zgodnie z właściwością terytorialną na dzień 31 grudnia 2017 r.