• Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa zachodniopomorskiego do Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023