• Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II - Piotra Boguszewskiego w sprawie czasowego przekazania obowiązków
    Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie
  • Wykaz osób powołanych na urzędników wyborczych
    Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach będących w zasięgu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie
  • Ulotka Informacyjna na temat rejestru wyborców
    Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego