• Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie
  Protokół z losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 • Protokół z losowania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych
  Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych o zasięgu wojewódzkim, uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Wykaz złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie liczby mieszkańców w gminach na dzień 31 grudnia 2013 roku.
 • Informacja o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast 2014r.