• Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie informacji o miejscu i sposobie udostępnienia sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014-2018.